Volume 02

 • ah-morga-bali-mubarik-qazi
 • chone-daryanen-dile-tahir-wahid
 • dage-data-sawali-baksh-wafa
 • dastani-dila-nishta-kamran-aslam
 • daye-ass-dila-mahraj-ali-mahram
 • hich-cheez-dila-mubarik-qazi
 • hoor-gowarith-doli-baig
 • mani-dilbar-tahir-pishkani
 • mani-nama-maghar-munawar-rehan
 • mast-o-dewanag-kota-zubair-mukhtar
 • na-mehlabe-na-shantoola-arif-shunas
 • o-jane-man-ali-jan-dad
 • rashid-haider-volume-02-zip
 • safar-yooka-karim-shohaz
 • shap-boojege-munir-momin
 • tai-bichkand-sajid-noor
 • tai-judaiya-ra-deere-aziz-samin
Rashid Haider - Volume 02 0

You may also like ...