Volume 02

 • allah-allah-allah-tariq-shah-dashti
 • biya-jaldi-biya-zubari-mahraj
 • chama-sak-madeh-farhad-qazi
 • chinco-naam-hudah-shakar-hajir
 • gindeh-gindeh-imran-saqib
 • hama-yaat-trangah-shabeeb-wahag
 • hame-ke-hiyokiye-mujeeb-askani
 • mani-poleh-bahest-sahim-saleh
 • mateh-watan-mukhtar-mair
 • mayegoh-tai-ishqeh-manzoor-bismil
 • sarfad-dehnah-ahmad-ali-adil
 • shing-baya-mahpar-obaid-askani
 • weeran-e-dile-raheem-raj
Naseem Fida - Volume 02 0

You may also like ...