Volume 01

 • badbakti-hy-sogathan-anwar-sahib-khan
 • chaman-kumaar-kanth-raheem-baksh-shohaz
 • dost-be-mathey-watan-cho-zafar-akbar
 • dostan-thai-taranag-saley-m-saley
 • hayaal-hy-chest-bothag-batena-chey-waja-abba
 • jinek-hy-sak-mana-chari-nahuda-anwar
 • musom-aey-dilkash-sanj-irshaad-parvaz
 • o-sitaara-sari-rafiq-faraz
 • sarjamey-bazaar-thai-d0li-bag
 • sharaabi-qadaha-wahag-wadaar
 • tara-zind-hy-hamra-ijaz-zakir
 • vashiyan-deren-yakkir-kotha-amjid-raheem-amjid
Mohammad Ali Hatum - Volume 01 0

You may also like ...