Volume 01

 • cha-hamuk-ranga-mubarik-qazi
 • dard-dile-bandoka-amjid-rahim
 • dila-shambe-romba-ababagar-hamdard-shair
 • hala-patra-sar-kana-murad-shakir
 • har-dost-e-pa-mahtal-irshad-parwaz
 • humsafar-baye-gampagam-arif-aziz
 • jee-mani-bacegh-ijaz-bazag
 • mohabbat-kuta-saleem-sabit
 • mosam-e-bhare-dil-zahid-dad
 • sahig-o-sah-manzoor-bismil
 • tahi-nikab-e-taye-chama-majid-raj
 • tahi-singah-mahpar-biya-khalil-ronaq
 • yak-umare-wabah-man-ababagar-hamdard
Jahanzaib shah - Volume 01 0

You may also like ...