Volume 07

 • biya-vsh-ghoseh-ijaz-bazagh
 • diye-guleh-dazgowra-atif-sabir
 • gham-wati-kasa-nagoshta-mubarik-qazi
 • hy-watan-hy-watan-sahim-saleh
 • idda-dosti-makan-rahim-raj
 • mani-dilber-dile-pul-amir-saleem
 • mani-haqqa-dile-zure-bahar-ali-gohar
 • rawa-sangat-pameshka-irshad-parwaz
 • tahi-dosti-hy-chone-maqbool-anwar
 • tahi-kateele-chama-goh-ahmad-amjid-raheem
 • tahi-zulpani-vsh-boh-zubair-mukhtar
 • tranagah-ass-daya-mohd-ali-dost
 • wadah-dosta-naboot-nazir-bali
 • zindagi-zindagi-hy-yaada-mir-akram-mir
Ghulab Jumma - Volume 07 0

You may also like ...