Tamasha

 • aga-dua-e-bolota-naseer-adil
 • chet-o-tawiz-tai-shafeeq-shad
 • cho-keh-goshet-k-mehre-mubarik-qazi
 • choshe-karre-khuda-maka-ahmad-rahim-amjid
 • danke-chonta-merit-o-zindag-bi-muneer-momen
 • dil-dato-man-tara-raheem-raj
 • dil-dilbara-burta-rasheed-faisal
 • hama-rocha-k-bani-adam-nazeer-nasir
 • insan-gunna-gar-e-jameel-gichki
 • jaldi-watar-bekan-ijaz-bazzag
 • lala-mani-lala-mani-shoiab-raaz
 • mahekani-a-noor-e-atta-shad
 • mana-tai-chamm-dost-ba-jameel-gichki
 • marchi-janeh-dhem-tai-fazal-hayat
 • metag-mana-sak-wati-yat-keh-khalid-ars
 • mood-o-malara-zubair-muktar
 • nalota-nalota-tara-aziz-dashti
 • tao-gerewaga-e-nishtage-nazeer-bani
 • ye-habbar-rast-e-tara-daramad-dashti
Ghulab Jumma - Tamasha 0

You may also like ...