Volume 07

 • biya-hy-mitageh
 • che-qiyamateh
 • cho-hameed-akbar-o-diljana
 • dost-beet-mateh-watan
 • hamukh-nigah-ghamegeh
 • jangeh-jangeh-pa-watana
 • kuhan-kuhane-dant-yata
 • maheg-kushe-ha
 • saal-vsha-bargaye
 • shaheedan-salam
 • tahi-dil-nachera
 • tai-judai-mana-konte-karcha-kushi
Bakshi Baloch - Volume 07 0

You may also like ...