Volume 01

 • ame-bus-gona-e-samen-sadiq
 • chia-washia-kapte-ali-gamshad
 • jambra-hamra-zubir-muktaar
 • kashe-malgora-obaid-nasrat
 • lota-tahi-niyada-man-amir-saleem
 • man-nalota-tara-nazeer-nadan
 • mana-dewana-kuta-ali-kamashan
 • o-maa-lika-wahedbux-mehr
 • rang-tahi-mashallah-gulab-umeet
 • tow-ke-rawe-gham-aslam-shohaz
 • tu-parcha-mubarik-qazi
 • uf-tahi-rang-saheed-halim
Sagheer Shad - Volume 01 0

You may also like ...