Volume 26

 • barbad-zindgai-syed-zahid-shah
 • biya-karani-bacehk-saeed-sabir
 • darda-made-mana-rashid-mehraj
 • dasta-bide-man-tao-habib-arman
 • dila-pak-sapa-ka-raheem-jan-panjgori
 • gu-chama-kumare-remal-quaid
 • har-kasa-data-dil-zahid-kayal
 • man-parto-tabaya-orang-chosani
 • man-sharab-wara-arif-sundhi
 • o-mani-bhakte-arya
 • pa-tara-man-dewanag-tanveer-barkat
 • proshtage-dil-mani-gull-mohd-sundhi
 • shap-rocha-nishtaga-shakeel-chota
 • tow-nazane-mahra-luqman-mir
Saeed Sabir Kharani - Volume 26 0

You may also like ...