Volume 06

 • bare-sarah-pa-kaye
 • beshanze-mahpalae-nod
 • burz-tehroh-balad
 • chone-be-ghami
 • dil-pa-ganoki-lagata
 • dil-parche-mohja
 • dilber-goh-sabzeh
 • ehe-rang-tara-gon-dila-band
 • goh-shareh-sing-dile
 • horbah-ars-o-bichkand
 • sadkah-mati
 • shantolani-tawar
Akhter Saleh - Volume 06 0

You may also like ...