Volume 05

  • dhem-tamor-o-mojeh-doli-baig
  • dil-chesagi-goh-zubair-mukhtar
  • hoof-tahi-kumar-zubair-mukhtar
  • kadi-ars-e-tahi-arif-aziz
  • mahparah-singhe-mahlaba-zubair-mukhtar
  • mana-doshi-dosta-rashid-mahraj
  • mani-laila-m-f-raheem
  • qasid-boro-hala-gule-ghapoor-mohtaj
  • tahi-ghama-zindagi-zahoor-raj
  • taho-goh-janika-g-n-gamgeen
Saleem Ameen - Volume 05 0

You may also like ...