Volume 01

 • ahshobh-har-gawarah-amjid-raheem
 • bhest-o-hapte-shape-nahada-anwar
 • damana-chaol-jant-arif-wafa
 • dil-e-wahag-ent-mubarik-qazi
 • mahala-mahala-tahna-tahna-ishaq-khamosh
 • maher-allah-ho-shaheed-gulam-mohd
 • maya-maya-tara-ghosta-zafar-akbar
 • shamosh-char-dahi-mah-irshad-parwaz
 • taho-waliye-lotey-imdad-khan
 • zindagi-he-dosta-inayat-saleem
 • zirda-mani-phoriche-zar-kan-inayat-saleem
Salah Baloch - Volume 01 0

You may also like ...