Volume 22

 • ale-shair-e-jata-ali-a-hakeem-dashti
 • cho-kana-dardo-hazara-ata-shad
 • damk-chirag-niyaz-mullah-bandi
 • dardani-mani-shafiq-shad
 • dil-tahi-tranagye-fareed-faraq
 • je-mani-zinde-humsafar-khalid-ars
 • kar-mandaragi-nazeer-nasir
 • maheer-daima-gulam-hussain-showaz
 • mani-zindagi-naseer-adil
 • sistaga-dorai-dile-jameel-gichki
 • tahi-benag-e-nama-monir-momin
 • tahi-wadar-a-man-kana-karim-dashti
 • teta-nali-teta-nali-rahim-raj
 • zanga-majan-salam-hammal
Khair Jan Baqari - Volume 22 0

You may also like ...