Volume 02

 • ah-ka-sheera-koh-sara-wellah
 • ay-dunia-irshad-parvez
 • biya-mani-zeda-kapoot-elahi-buksh-mureed
 • dile-armana-ass-e-jal-madate-maqbool-mohsin
 • go-pola-bade-sabayea-ghalib-naz
 • harwa-porsiegh-khaliq-ronaq
 • irs-e-wahesht-gr-mullah
 • mah-amook-droshom-ishaq-khamosh
 • mani-balochistan-majeed-wahag
 • noghraen-nobat-shah-ibene-shaeen
 • pada-dard-e-asse-roke-khalid-arss
 • polani-nimoona-rafiq-nawab
 • wahab-baloch-wahesht-3
 • zafrani-boo-ali-jan-dad
Wahab Baloch - Volume 02 0

You may also like ...